วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การสร้างชุดฟ้อนต์ตระกูล CRU-Font Family

CRU-Font Family 

Font Name:Dissaramas


กระบวนการทำงาน


  • Goal เป้าหมาย

เป้าหมายของรายงานนี้คือ

 CRU-Font Family 1 ชุด
-Regular 
-Bold 
-Italic 
-Bold Italic

  • Tools เครื่องมือหลัก

-คอมพิวเตอร์

-โปรแกรม Font creator

-โปรแกรม Adobe Illustrator 

-font Anatomy drafting จากโปรแกรม Adobe Illustrator
  • Do Did Done

-Do....มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง

ขั้นตอนการสร้างfontจากโปรแกรม Adobe Illustrator และFont cerator
ขั้นตอนที่ 1 เปิดไฟล์งานฟอนต์ลายมือในโปรแกรม โปรแกรม Adobe Illustrator 
โดยเปิด font Anatomy drafting
ขั้นตอนที่2 เมื่อปรับความเอนของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตำแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร
ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา 
คำศัพท์น่ารู้
Horizontal ตามแนวนอน  Position ตำแหน่ง   Movement การเคลื่อนไหว
Rotation การหมุน  Scale ขนาด  Skew เอียง  Bearings ทิศทาง
Bold Italic ตัวอักษรหนาเอน
ขั้นตอนที่4 เมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยต่อไปเป็นการปรับตัวอักษรให้มีความหนาและเอนขึ้น
เริ่มจาก กด CTRL+A 
แล้วไปที่ Tool> Glyph Tranfromer>outline>Skew
กดอีกครั้งที่ Effects>Bold แล้วตั้งค่าความหนาเอนตามที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อปรับความหนาและความเอนของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตำแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร
ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา


-Did... ผลที่ได้รับคือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ Font : CRU-Dissaramas


CRU-Dissaramas-Regular
CRU-Dissaramas-Italic 
CRU-Dissaramas-Bold
CRU-Dissaramas-Bold Italic-Done..ได้นำไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นำมาติดตั้งเพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์


การนำมาติดตั้งใน control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆเช่น  Microsoft Word


ขั้นตอนที่7นำฟอนต์ที่ติดตั้งแล้วมานำเสนอโดยดูตัวอย่างจาก การนำเสนอฟอนต์ของ 
ผศ.ประชิด ทิณบุตร แล้วนำมาปรับเปรี่ยนฟอนต์ใหป็นฟอนต์ของเราเอง เข้าไปที่โปรแกรมAi  
ปรับขนาดของ Font ให้ตรงตามอาจารย์ เลือกภาพพื้นหลังสวยๆมาใส่ แล้วกด save เป็น PDF


-นำ Font ไป uploadไว้ใน http://www.fontspace.com/ เพื่อแรกเปลี่ยนผลงานให้มีระดับกว้างขวางขึ้น


       Donwloadได้ที่ http://www.fontspace.com/cru-dissaramas

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น